طراحی لوگو


درباره فروشگاه
در این فروشگاه بیشتر سعی خواهیم کرد تا بهترین کتاب های زناشویی را برای نو عروسان قرار دهیم .
موضوعات
کدهای ویژه
Powered By wada.ir

   مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

تجزیه و تحلیل داده ها   
گزارش شناخت سیستم
عملکرد کلی سیستم   
مشکلات موجود
پیشنهادات اولیه
گزارش امکان سنجی
امکان سنجی منطقي
امکان سنجی فیزیکی
امکان سنجی فرهنگی
امکان سنجی اقتصادی
تحلیل هزینه ها و منافع
زمانبندی پروژه
نمودار Gant Chart
آنالیز سیستم
شناخت فرم ها
نمودار Form Flow
نمودار FRD
بیانیه نیازمندی ها   
نمودارهای DFD   
طرح جانمایی
طراحی سیستم
طراحی بانک ها
جمع آوری داده ها   
خالص سازی داده ها   
نرمال سازی   
طراحی جداول
نمودارهای UML
نمودار Use Case   
نمودار DSD
نمودار JSP
طراحی فرم های ورودی و خروجی
ضمایم پروژه
نمونه فرم های سیستم
پرسشنامه ها

 


تعداد بازدید : 3091
خرید و دانلود | 4,300 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

تعريف استهلاك
ماهيت استهلاك
انواع استهلاك
برآورد استهلاك
ثبت استهلاك
روشهاي استهلاك
روش ساعات كاركرد
روش ميزان توليد
نقد روش تعديل ميزان
روشهاي شتابدار استهلاك
اهم روشهاي شتابدار استهلاك
روش مانده نزولي
نقد روش مانده نزولي
استهلاك به روش قسط السنين
روش سرمايه گذاري وجوه استهلاكي
طرق ديگر استهلاك
طريق ارزيابي موجودي
طرق استهلاك گروهي و تركيبي
نقد طرق استهلاك گروهي و تركيبي
طرق تعويض
نقد طرق تعويض
تغيير روش استهلاك
تغيير در برآورد عمر مفيد
اشتباهات محاسباتي
تغيير در ميزان توليد
استهلاك و سود
استهلاك و گردش پول
فزوني ارزش اسقاط بر بهاي تمام شده اوليه
تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتري
روشهاي سنتي استهلاك و واقعيات دنياي امروز

 


تعداد بازدید : 2644
خرید و دانلود | 6,100 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

ارركان اصلي عمليات پيمانكاري
انواع قرارداد هاي پيمانكاري
مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري
مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
ارجاع كار به پيمانكار
 انعقاد قرار داد با پيمانكار
 اجراي كار ( شروع عمليات ) 
خاتمه كار
سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )
بانك و صندوق
تخواه گردان ها
حساب هاي دريافتني
حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول 
اسناد دريافتني
پيش پرداخت ها
سپرده حسن انجام كار
درارئيهاي ثابت
دارائيهاي ثابت مشهود
داراييهاي ثابت نا مشهود
بدهي هاي جاري
حسابهاي پرداختني 
اسناد پرداختني
پيش دريافت ها
بدهي هاي بلند مدت 
سرمايه
در آمدها
 هزينه ها
حساب پيمان
حساب كار گواهي شده
روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
روش كار تكميل شده
روش درصد پيشرفت كار
تعيين سود پيمان تكميل شده
ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني
محاسبة سود پيمان نا تمام
انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده
ماليات پيمانكاري
ماليات مقطوع
ماليات بر در آمد پيمانكاري
در آمد مشمول ماليات پيمانكاري
ماليات موسسات پيمانكاري
شركت هاي سهامي
نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي
پيش پرداخت ماليات
ماليات قطعي پيمان ها
ذخيرة ماليات بر در آمد
گزارش هاي مالي
ترازنامه
گزارش هاي عملياتي
گزارش پيشرفت كار
صورت حساب صودو زيان
تراز آزمايشي

 


تعداد بازدید : 3300
خرید و دانلود | 14,700 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

تاریخچه
تاريخچه صنعت كارتن سازي
تاريخچه شركت كارتن مشهد
مقدمه
وضعيت ماكليت شركت
ميزان توليد شركت
منابع انساني شركت
حسابرسي
تبليغات
صادرات
پيش بيني و بودجه بندي
استانداردهاي كسب شده
مشتريان اصلي شركت
انواع محصولات شركت كارتن مشهد
معرفي مواد اوليه
چگونگي طراحي
ماشين آلات
حسابداری فروش
تنظیم قراردادها

فرم بازرگانی قرارداد
فرم قرار داد فروش
قسمت برنامه‌ریزی تولید
واحد تولید
انبار محصول
حسابداری فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
تحقیقات نقدی فروش
اعتبارات مشتری
وصول مطالبات
محدوديت ها
طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی

 


تعداد بازدید : 2854
خرید و دانلود | 5,200 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

مقدمه
اهداف و مزایای سیستم
خلاصه
روش عملیات
انتقال اطلاعات
ضمایم( حقوق پایه )
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
فوق العاده اضافه كاری كارمندان
محاسبه فوق العاده بدی آب و هوا
محاسبه فوق العاده ویژه
خالص حقوق
اطلاعات  پایه سیستم حقوق
نحوه محاسبه بازنشستگی و بیمه
نحوه محاسبه پس انداز
نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حقوق
محاسبه خالص حقوق
صورت حساب حقوق
حسابداری حقوق
عملیات حسابداری
نحوه محاسبه
نحوه تكمیل برگ تعطیلات ایام دستمزد
محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری
نحوه محاسبه دستمزد ایام مرخصی
فرمول محاسبه نوبتكاری
محاسبه بازخرید مرخصی
فوق العاده ها
فوق العاده مسكن
فوق العاده عائله مندی
مالیات
حق بیمه تأمین اجتماعی
ویرایش مقابله ای
بودجه
هزینه های جاری
ساختار و چگونگی تشكیل شماره حسابها
چگونگی رمز واحد/شركت
منابــع و مأخــذ
 


تعداد بازدید : 3092
خرید و دانلود | 7,100 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

حمید مشهدی زاده 1394/05/13 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

استاندارد نمودن کالا
اهمیت ونقش کالا
تعاریف

حفاری وتولید    
تأسیسات وماشین آلات
فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا
ضرورت شناخت تنوع کالاها
کالاهای عمومی ( استاندارد)
حمل ونقل
طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا
متعلقات ماشین آلات    
وسائل الکتریکی
طبقه بندی کالا در صنعت
طبقه بندی کالا
شماره ده رقمی
نمودار کالا
واحد شمارش کالا
مشخصات کالا
کد سفارش مجد د کالا
کد اطلاعات متفرقه
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا
فهرست عمومی کالاها
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا
گردش کار
کمیته های کارشناسی استاندارد
شرایط خاص اقلام عمومی
فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه
کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات
روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه
سیستم حسابداری شرکت ملی گاز
سطوح حسابها
نرم افزارها
طبقه بندی کالا در شرکت گاز
مراحل خرید کالا
مراحل خرید مستقیم کالا
حسابداری کالا
حسابهای مرتبط
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
روش نگهداری کالا در انبار
کنترلهای داخلی حسابداری کالا
 


تعداد بازدید : 3209
خرید و دانلود | 15,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات

حمید مشهدی زاده 1394/05/13 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

مقدمه
تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات
كاهش در ارزش دارايي
مخارج جاري و سرمايه اي
زمين
تاسيسات و مستحدثات زمين
ساختمان
ماشين آلات و تجهيزات
تاسيسات در مورد اجاره
ظروف
ابزار آلات
تحصيل دارايي بطور نقد
تحصيل دارايي بطور نسيه
تحصيل دارايي از طريق صدور سهام
تحصيل گروهي از داراييها بطور يكجا
تحصل دارايي از طريق توليد يا احداث
تحصيل دارايي از طريق معاوضه
مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات
تعويض و نوسازي
گسترش و الحاق
مخارج جابجايي و نصب مجدد
تعمير و نگهداري
تعميرات اساسي
خلاصه
فروش اموال، ماشين آلات و تجهيزات
كنارگذاي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
عدم استفاده موقت از اموال، ماشين آلات و تجهيزات
اهداي اموال، ماشين آلات و تجهيزات
معاوضه اموال، ماشين آلات و تجهيزات
خلاصه و جمع بندي
هدف از استقرار سيستم كنترل داخلي
 


تعداد بازدید : 3069
خرید و دانلود | 6,400 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   حسابداري - ثبت شرکت ها

حمید مشهدی زاده 1394/05/13 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

ثبت شركت ها
تعاريف
انواع شركت ها
چه كسي بايد آگهي دعوت را بدهد؟
تبديل سهام با نام به بي نام و بالعكس
تأسيس شعبه
سهامي عام
يكي از انواع كاهش سرمايه
انحلال و تصفيه
وظايف هيأت مديره
مدارك تأسيس در شركت با مسئوليت محدود
نكات مهم در شركت با مسئوليت محدود
شركت مختلط سهامي
وجه افتراق شركت هاي سهامي خاص و عام
موارد علامت
 


تعداد بازدید : 2949
خرید و دانلود | 4,100 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام شرکت(سود هر سهم(EPS))

حمید مشهدی زاده 1394/05/13 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع
هدف و علت انتخاب موضوع
روش تحقیق
فرضیه تحقیق
استفاده کنندگان از تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
محدودیت های تحقیق
سود
مفهوم سود جامع
درآمد هر سهم
جریان نقدی هر سهم
سود سه ماهه هر سهم
سود سالیانه هر سهم
اندازه گیری سود و حسابداری تعهدی
اهمیت سود گزارش شده
اطلاعات پیش بینی
پیش بینی نیاز تصمیم گیری بهینه
پیش بینی سودهای آتی
داده های تاریخی و پیش بینی
سود ابزاری برای پیش بینی
پیش بینی سود از طریق مدل سری زمانی
پیش بینی تحلیل گران مالی
تعدیل در سود پیش بینی شده
نقش تعدیل EPS در معاملات سهام
توصیه های نظری به خریداران سهام
روش ها و مکانیزم انجام معاملات سهام
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرآیند آزمون فرضیه
آزمون عدم نرمال بودن داده ها
انجام آزمون رتبه علامت دار
انجام آزمون U (ویلکاکسن)
نتیجه گیری
پیشنهادات
 


تعداد بازدید : 2912
خرید و دانلود | 9,400 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بازده، ریسک و تنوع بخشی

حمید مشهدی زاده 1394/05/13 دسته بندی : کارشناسی حسابداری 0

مقدمه
بازده
ریسک
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
تنوع بخشی
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
ارکان صندوق
فرایند شکل¬گیری صندوق¬های سرمایه¬گذرای مشاع
انواع صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
ویژگی¬های صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع و اوراق مشاع
هزینه¬ها و حق¬الزحمه¬ها
قوانین و شفافیت مالی
مزایا و معایب صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
شرکت¬های سرمایه¬گذاری در ایران
ایجاد صندوق سرمایه¬گذاری مشاع در ایران- راهکارها و محدودیت¬ها
ایجاد صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع در قالب شرکت¬های تعاونی
پایان سخن
فهرست منابع
 


تعداد بازدید : 2730
خرید و دانلود | 8,200 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبلیغات