طراحی لوگو


درباره فروشگاه
در این فروشگاه بیشتر سعی خواهیم کرد تا بهترین کتاب های زناشویی را برای نو عروسان قرار دهیم .
موضوعات
کدهای ویژه
Powered By wada.ir

   تزريق گاز به چاه هاي كم فشار براي افزايش بهره وري

حمید مشهدی زاده 1394/05/02 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

پروسس هاي بازيابي نفت (Oil  Recovery  Processes )
روش هاي ازدياد برداشت نفت از مخازن ( Enhanced  Oil   Recovery )
روش هاي ازدياد برداشت نفت از مخازن
بازيابي اوليه نفت ( Primary   Oil   Recovery )
بازيابي ثانويه نفت (Second   oil Recovery  )
روش هاي ازدياد برداشت نفت از مخازن ( E.O.R ) 
تزريق امتزاجي گاز
پروسس هاي جابجايي امتزاجي
عوامل مؤثر در افزايش بهره وري
انواع روشهاي بهره وري جديد
فرآيند رانش با گاز قابل امتزاج(MISCIBLE  PROCESS )   
تئوري امتزاج
شرايط امتزاج
انتقال مواد در نمودار سه جزيي
انواع تزريق امتزاجي
عوامل مؤثر در راندمان تزريق امتزاجي
شرايط لازم براي تزريق امتزاجي
نمودار بنهام ( A.L.Benham  )
روش هايتعيين حداقل فشار امتزاج
برآورد تعيين تركيب بهينه امتزاج ( MMC)
آزمايش لوله قلمي
تعيين MMP  با ساير روش هاي تجربي
روش اندازه گيري با دستگاه (  Rising  Bubbled  Apparatus )
روش اندازه گيري چگالي گاز در تزريق ( CO2 )
تزريق گاز به صورت نا پيوسته ( Batch )
همبستگي و روابط رياضي براي تعيين ( MMP  ) 
افزايش بازيافت نفت با تزريق هواي گرم
اهميت درجه حرارت بالا
پروژه هاي توجيهي
اقتصاد مقياس
تزريق آب
بررسي آثار تورمي تزريق گاز بر فشار اشباع ( Pb  )
هدف هاي آزمايش
شرح آزمايشها
محاسبه حجم گاز تزريق شده در هر مرحله در شرايط استاندارد
نتيجه گيري
كاربرد روش ميكروبي در ازدياد برداشت مخازن نفتي
كاربرد روش ميكربي در ازيار برداشت مخازن نفتي
راه هاي ازدياد برداشت مخازن از طريق ميكروب ها     
پيشرفت تحقيقات و كاهش هزينه ها

 

تعداد بازدید : 3002
خرید و دانلود | 5,700 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تزريق گاز به چاههاي نفت جهت استخراج

حمید مشهدی زاده 1394/05/02 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

پروسس هاي بازيابي نفت (Oil  Recovery  Processes  )
روش هاي ازدياد برداشت نفت از مخازن
بازيابي ثانويه نفت (Second   oil Recovery  )
تجديد فشار
ابقاء فشار
رانش گاز
 روش هاي ازدياد برداشت نفت از مخازن ( E.O.R )
تزريق  امتزاجي گاز
پروسس هاي جابجايي امتزاجي
عوامل مؤثر در افزايش بهره وري
انواع روشهاي بهره وري جديد
فرآيند رانش با گاز قابل امتزاج(MISCIBLE  PROCESS)
تئوري امتزاج
شرايط امتزاج
انتقال مواد در نمودار سه جزيي
انواع تزريق امتزاجي
تزريق در فشار بالا
تزريق امتزاجي با گاز غني شده
امتزاج لخته اي
بازگرداني گاز ميعاني
عوامل مؤثر در راندمان تزريق امتزاجي
شرايط لازم براي تزريق امتزاجي
نمودار بنهام ( A.L.Benham  )
روش هايتعيين حداقل فشار امتزاج
برآورد تعيين تركيب بهينه امتزاج ( MMC)
آزمايش لوله قلمي
تعيين MMP  با ساير روش هاي تجربي
روش اندازه گيري با دستگاه (  Rising  Bubbled  Apparatus ) 
روش اندازه گيري چگالي گاز در تزريق ( CO2   )
تزريق گاز به صورت نا پيوسته ( Batch )
همبستگي و روابط رياضي براي تعيين ( MMP  )
تعيين  MMP  شيوه رانش گاز تبخير شونده
تعيين MMP  براي شيوه رانش گاز چگالنده
تعيين MMP  براي CO2 
افزايش بازيافت نفت با تزريق هواي گرم
اهميت درجه حرارت بالا
پروژه هاي توجيهي
اقتصاد مقياس
تزريق آب
 بررسي آثار تورمي تزريق گاز بر فشار اشباع ( Pb   )
هدف هاي آزمايش
شرح آزمايشها
محاسبه حجم گاز تزريق شده در هر مرحله در شرايط استاندارد
نتيجه گيري
كاربرد روش ميكروبي در ازدياد برداشت مخازن نفتي
كاربرد روش ميكربي در ازيار برداشت مخازن نفتي
راه هاي ازدياد برداشت مخازن از طريق ميكروب ها     
پيشرفت تحقيقات و كاهش هزينه ها

 

تعداد بازدید : 3293
خرید و دانلود | 5,900 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جذب گاز

حمید مشهدی زاده 1394/05/02 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

چكيده

نوعي عمليات انتقال جرم به نام جذب گاز و عريان سازي ، را بررسي مي كنيم.در جذب گاز ، بخار انحلال پذيري كه با گاز بي اثر مخلوط شده است توسط مايعي كه گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از مخلوط جذب ميشود.حذف از گاز طبيعي يا از گاز سنتز توسط جذب در محلول نمك هاي قليليي يا آمين ها ، يكي از كاربردهاي مهم تكنولوژي جذب است.شستشوي آمونياك از مخلوط آمونياك و هوا توسط آب مايع ، يكي ديگر از كاربردهاي اين تكنولوژي است.پس از جذب ، حل شده با تقطير از مايع بازيابي ميشود ، و مايع جاذب را مي توان دور ريخت يا دوباره مورد استفاده قرار داد.گاهي ، حل شده اي از مايعي بر اثر تماس با يك گاز بي اثر حذف ميشود اين عمل را ، كه بر عكس جذب گاز است ، واجذبي يا عريان سازي گاز مي گويند.يكي از وسايل رايجي كه در جذب گاز و بعضي عمليات ديگر به كار مي رود برج پر شده است ، كه نمونه اي از آن در شكل18-1 نشان داده شده است.اين وسيله متشكل است از ستون (برج)استوانه اي مجهز به : ورودي گاز و فضاي توزيعي در پايين ، ورودي مايع و توزبع كننده در بالا ،خروجي گاز در بالا و خروجي مايع در پايين، و توده اي از ذرات جامد بي اثر به نام پركن برج .

 

 

تعداد بازدید : 3011
خرید و دانلود | 12,300 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   توربین گاز

حمید مشهدی زاده 1394/05/02 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

نقش توربين گاز در صنعت برق
مزاياي توربين گازي
معايب توربين گازي
توربين هاي ضربه اي
توربين هاي ضربه اي- عكس العملي
سيكل استاندارد هوايي
بازيابي حرارت
تأثير بازده توربين و كمپرسور
تأثير تغييرات دماي هواي ورودي به كمپرسور
خنك كاري هوا
ضرورت خنك كردن هواي ورودي كمپرسور
خنك كاري تبخيري EVAPORATIVE COOLING
تشريح سيستم مه پاش
فرسايش و رسوب روي پره هاي كمپرسور
نازل ها و محل قرارگيري آنها
اجزاء يك نازل توليد مه
نحوه عملكرد سيستم مديا
خصوصيات آب مورد استفاده در سيستم
مشخصات سيستم شارژ تخليه
سيكل تشكيل يخ
مقايسه سيستم هاي ذخيره سازي سرما
اساس يك واحد تبريد جذبي
تزريق آب داغ به كمپرسور
اصول تكنولوژي TOPHAT
تكنولوژي اسپري چرخشي (SWLRL-SPRAY)
مثالهاي علمي از تكنولوژي TOPHAT
تزريق بخار به محفظه احتراق
مزايا و معايب روش تزريق بخار
بازيافت حرارت از دود خروجي توربين گاز
گرمايش مجدد گازها در توربين
دياگرام توربين گاز با گرمكن مجدد

 

تعداد بازدید : 2683
خرید و دانلود | 9,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پروژه دانشجویی خواص هندثی وثقلی مواد غذایی وحصولات کشاورزی

حسن امامی 1394/03/13 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

پروژه کامل دانشگاهی در مورد خواص هندسی وثقلی مواد غذایی ومحصولات کشاورزی

مناسب برای دانشجویان مهندسی شیمی مکانیک کشاورزی وصنایغ غذایی

 


تعداد بازدید : 2772
خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی فرایند نم زدایی از گاز در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی 122 ص

masoud 1393/08/25 دسته بندی : مهندسی شیمی 1

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی


 


تعداد بازدید : 3048
خرید و دانلود | 4,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift در یک مخزن 103 ص

masoud 1393/08/25 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

فایل به صورت پی دی اف می باشد

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی-مخازن هیدروکربونی
 


تعداد بازدید : 2799
خرید و دانلود | 4,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پايان نامه كارشناسي ارشد- مهندسي فرايند: بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره /ورد/210 ص

masoud 1393/08/25 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

چكيده

سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.

لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.

فهرست و مقدمه در ادامه مطلب


تعداد بازدید : 2346
خرید و دانلود | 11,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي 100 ص

masoud 1393/08/25 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

چكيده

يك مطالعه دربارة فرآيند تقطير چند مرحله اي براي بازيافت DEA از محلولهاي آلوده ارائه گرديده است. اين قبيل محلولها مشكلات جدي را در كارخانجات گاز و پالايشگاههاي نفتي بوجود آورده اند . بدليل فراريت بعضي از اجزاء تشكيل دهنده شان نمي توانند به آاساني خالص شوند. اين فرآيند جديد از هگزادكان به عنوان مايع حامل بي‌اثر براي حصول اطمينان از توزيع مناسب مايع در ستون تقطير ، به منظور جلوگيري از آلودگي و سهولت تفكيك اجزاء غيرفرار استفاده مي كند. در اين پروژه فرايند با داده هاي تعادل فازي نوين بين مخلوط دي اتانول آمين، بي(هيدروكسي اتيل) پيپرازين، تري(هيدروكسي اتيل) اتيلن دي آمين، آب و هگزادكان توضيح داده شده است. خصوصيات فيزيكي طراحي شدة ماده حامل بي اثر مورد بحث قرار مي گيرد و رهنمودهايي جهت انتخاب آن ارائه گرديده اند. از مدل ضريب فعاليت دو مايع غير تصادفي به طور موفقيت آميز جهت نمايش يا ارائه داده هاي تعادلي استفاده مي شود. فرآيند تقطير براي عمل خلوص سازي محلول‌هاي آمين آلوده شده، توصيف شده است. فرآيند تقطير چند مرحله‌اي و مايع حامل بي اثر(هگزادكان) استفاده مي شود. از ستون تقطير با قطر داخلي 50 پيشنهاد شده با شبيه سازاسپن(ASPEN) را تائيد كند و از خصوصيات فيزيكي مايع حامل بي اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده مي كند . بعنوان مثال، براي تفكيك ناخالصي هاي محلول دي اتانول آمين فاسد شده تحت شرايط خلاء راندمان خوبي به دست آمده بود. نتايج با تقطير تك مرحله اي مرسوم برابر هستند.

مقدمه و فهرست در ادامه مطلب


تعداد بازدید : 2833
خرید و دانلود | 7,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پايان نامه كارشناسي ارشد "M.Sc" گرایش مهندسي فرايند : بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره /ورد/ 230 ص

masoud 1393/08/22 دسته بندی : مهندسی شیمی 0

چكيده

سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.

لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.

فهرست و مقدمه در ادامه مطلب


تعداد بازدید : 2849
خرید و دانلود | 9,850 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبلیغات