طراحی لوگو


درباره فروشگاه
در این فروشگاه بیشتر سعی خواهیم کرد تا بهترین کتاب های زناشویی را برای نو عروسان قرار دهیم .
موضوعات
کدهای ویژه
Powered By wada.ir

   بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي

حمید مشهدی زاده 1394/06/19 دسته بندی : روانشناسی 0

پيشگفتار
مقدمه پژوهش
بيان كلي مساله
بيان پرسشها- هدفها- فرضه ها
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
بررسي پيشينه پژوهشي
اصطلاحات و مفاهيم
مفهوم انگيزش
ريشه يابي علل مشكلات عدم وجود انگيزش صحيح نيروي كار»
عدم تامين انتظارات كاري مديريت از سوي زيردستان
سبك نامناسب رهبري مدير
عدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مديريت
فقدان آموزش موثر نيروي انساني
اثربخشي پايين مديريت
عدم اعتماد مديريت به كاركنان
روش پژوهش
توصيف آزمودنيها (جامعه و گروه نمونه
توصيف ابزارهاي پژوهش
اعتبار و روايي ابزارهاي پژوهشي
طرح پژوهش و روش تحليل داده ها
يافته هاي پژوهشي
توصيف و تحليل داده ها
ساير يافته هاي پژوهشي
بحث و تفسير
نتيجه گيري
پيشنهادها
منابع و مآخذ

 


تعداد بازدید : 2220
خرید و دانلود | 6,700 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پایان نامه بررسی عوامل موثر بر چگونگی نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی

حمید مشهدی زاده 1394/05/14 دسته بندی : رشته الهیات و معارف اسلامی 0

کلیات
مقدمه
بیان مساله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
پیشینه های پژوهش
مبانی نظری تحقیق
مروری بر نظریات
جمع بندی
چارچوب نظری
مدل تحقیق
فرضیات تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری و شیوه نمونه گیری   
تعریف مفاهیم
تکنیک جمع آوری
پرسشنامه
منابع

 


تعداد بازدید : 2884
خرید و دانلود | 7,300 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   عوامل موثر در رشد گیاهان آپارتمانی

مهدی جوادی 1393/10/23 دسته بندی : رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی 1

عوامل محیطی شامل:

دما

نور

رطوبت

آبیاری

mehdi.javadi2002@gmail.com

 


تعداد بازدید : 2727
خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبلیغات